من

عزیزم سلام

 

امروز خونه مامان اینا هستیم تو رو تخت خاله سپیده لالا کردی خاله سپیده تهرانه و من دیروز خیلی اذیتش کردم

 

 میدونی دیروز خیلی اعصابم خورد بود  به ارایشگاه رز نرفتم به خاطر تنبلی راه وکلی پشیمون شدم 

اینجا که ارایشگاه رفتم اون قدر اعصابم  خورد شداز ارایشی که کرده بو دواسه همین‌- 

 همین که اومدم بیرون شروع کردم به پاک کردن صورتم ونشستم پیش علی تو ماشین وگریان صورتم رو پاک کردم اونم اون قدر به من خندید تا اعصابم خورد خورد شد

منم همه رو سر سپیده خالی کرد اخه اون گفت نرو بیا ما درستت میکنیم

  اخر هم خودم خودم رو درست کردم ورفتیم مراسم مریم.

 

اما توخیلی اذیت کردی اخه جرا بهونه میگیری همش میخواهی بغلت کنم

موقع غذا هم همه رو می ریزی زمین

بابا کشتی منو  اشاره به نوشابه می کنی میگیری  پرت میکنی زمین ووو

دیگه نباید تو رو برد مهمونی نانازی من

 الان خیلی بهتر شدی حالت خوب خوب شده  اخه سرما خورده بودی

فعلا داری بیدار می شی

 بای

/ 0 نظر / 16 بازدید