مریض شدنت

سلام

 

امروز دوشنبه است

بعد از دو روز که مریض بودی امروز به خونه برگشتیم اخه خونه مامانم بودیم

 من وتو حالمون خیلی بد بود من نمی تونستم ازت تنهایی مراقبت کنم

از شنبه شب تب کردی و من تا صبح بالای سرت نشستم صبح زود که علی می خواست بره من هم رفتم خونه مامان

 دیشب با اینکه رفته بودیم دکتر بازم تا صبح نخوابیدی امروز یکمی حالت بهتر والان راحت خوابیدی سرمای بدی خوردی عزیزم امیدوارم خوب  بشی قربونت

/ 1 نظر / 14 بازدید