گلم

سلام

گل قشنگم

 

مامانیتو ببخش که خیلی تنبل شده

 

فیلمهای بچگی تو میدیدم

وای که چه قدر خوردنی بودی عزیز دلم

 لپاتو که نگو

نمی دونم من وبابایی چه جوری تحمل کردیم که گاز گاز ت نکردیم

 

ولی خدا رو شکر که لاغر شدی

 

حسابی سر زبون داری همه حرف ها رو سریع سعی می کنی که تکرار کنی

 اما فقط اولشو می تونی بگی  و بقیش هم اهنگشو می گی

وقتی اهنگ میزاریم تو ماشین فوری چشماتو می بندی نیمه بسته

 و با حرکات دست شکل خوندن به خودت می گیری

 

دستشویی  رو  قشنگ می گی  حتی تو خواب

 

اگه کسی کاری کنه که باب میلت نباشه

فوری هاپ هاپ می کنی و اونو می خوری  یا دنگ دنگ   می کنی

 

از راه دور اونومی زنی

 

وقتی خوابی بعضی وقت ها که پشه هست تو خواب با اونا هم دعوا داری به من میگی که اونا رو  ا  ا  ا کنم چون تو رو بیدا ر کردن و تو هنوز خوابی

 یا پا می شی ......

 

این هاپ هاپ و از ایمان یاد  گرفتی

 راه رفتنت که نگو به اون کپلات یه قری می اندازی که همه تو کفش موندن

فاطی که عاشق راه رفتنت همش می گه اوا راه برو تند تند راه برو

 

 با بای هم چپ راست برات اسفند دود می کنه

ولی خودمونیم این همه غر غمزه رو از کجا می یاری

 

اخه من که این مدلی نبودم

 

تو ماشین دوست داری

که حتما عقب باشی و در دیوار بری بالا

 

یه  لحظه ارامش نداری

نداری

ای بچه شیطون

کلی عکس دارم اما خیلی طو لانی می شه تا دانلود بشن واسه همین هم برات جدا گونه نگهشون می دارم

گاهی هم می زارم ناراحت نشو مامانی

 

 نمی دونم باید از کجا یه دومین مطمئن پیداکنم

اون قدر هست که نمی تونی انتخاب کنی

 

اوا در حال اوردن کیف مامانی

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید