دالی بازی من

سلام

 

خوب من سلام

برعکس دیروز امروز بهترم از لحاظ روحی میگم گلم

من دارم شوخی شوخی از خودم هم برات می نویسم مامانی رو ببخش هر لحظه که کاری انجام

 می دی میگم برم بنویسم یادم نره اما

نمی شه

 من فقط میتونم برات فیلم بگیرم که بعدها ببینی و گاهی وقتها اینجا برات بنویسم

 راستی یک عالمه (یعنی خیلی زیاد ) وبلاگ پیدا کردم که ماماناشون برای نی نی گولو هاشون

 می نویسند  همیشه فکر می کردم چه کار خارق العاده ای انجام می دهم اما با دیدن این همه وبلاگ راجع به بچه ها به نظر م اومد اینم یه جور مد جدیده

به هر حال من که از مد و اینجور چیزا خبر نداشتم

من فقط برای تو می نویسم برای گلی که روز به روز بزرگ بزرگتر  می شه ومن

من دلتنگ اون لحظه های نابی هستم که فراموش می شه وقابل برگشت نیست

عزیزترینم دوستت دارم خیلی زیاد

دوباره باز تو خواب هستی من از فرصت استفاده می کنم

امروز صبح که بیدار شدی زدی زیر گریه از نوع بدون اشکش همراه با ناز و دستات و جلو اوردی

 انگشتات رو  باز بسته کردی یعنی من و بغل کن منم قربونت رفتم خیلی زیاد و

بوست کردم و بغلت کردم و تو سرگذاشتی رو ی شونم و اروم اروم روی پشتم زدی

مثل من که اروم اروم روی پشتت میزدم وبرات لالایی می خوندم

بعد خواستی که رو پات بگیرم منم روی پات گرفتم وتو غر غر کنان پتو رو انداختی رو سرت وخوابیدی

 من هم دراز کشیدم داشتم یواش یواش فکر میکردم حتما خوابیدی که یه دفعه پتو رو بلند کردی

 به من خندیدی و گفتی دکی (دالی بازی )(بازی هر روز وهر شب و هر وقت که می خوای بخوابی)

می بوسمت

دوستت دارم عزیزم

 

/ 0 نظر / 45 بازدید