کارهای جدید

سلام

 

مامانی من

اخه گلم یه خورده حال نداره

همش قر قر میکنه

داری دندون در مییاری همش سرتو می چسبی گریه الکی میکنی

هر وقت می خوای ناز کنی دستاتو باز می کنی می زاری رو صورتت والکی گریه می کنی

اخه نانازی من چقدر تو بلایی

گلم تازه یاد گرفته در داشبورد ماشین رو میگیره بالا و بازش میکنه

اخه باباش توش تخمه ها را گذاشته بود همین بهانه ای شد برای باز کردن

اون قدر بلایی که هر کاری خواستی باید انجام بدی

شکمو من

شیطون الان یه خورده نسبت به سابق (اون زمان که شیر خشک میخوردی)         

خیلی کمتر می خوری

ناقلای مامان زود زود بزرگ شو تا من خیالم کمی راحت بشه

بابای اومد  برم درو باز کنم کلیدشو جا گذاشته

 

یه عکس از خوردن تو شکمو بزارم        

         

این هم در حال کشتی گرفتن

خداحافظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید